• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  Klinikken holder sommerferielukket i ugerne 30, 31 og 32

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Høfeber er en ufarlig, men irriterende sygdom med nysen, tæt næse, kløe i øjne, næse og svælg som de hyppigste symptomer. Mange oplever også søvnforstyrrelser, træthed og hovedpine. Symptomerne forekommer i pollensæsonen, dvs. i forårs- og/eller sommermånederne og varer fra uger til nogle måneder, afhængig af personens allergi og årets pollental. Høfeber udløses især af birke-, bynke- og/eller græspollen, se nedenstående pollenkalender. Man kan være overfølsom over for én eller flere af disse. Forløb Høfeber starter ofte i 10-20 års alderen og klinger af efter 10-15 år og er således især en ungdomssygdom. En lille gruppe oplever dog fortsatte symptomer i mange år, og nogle udvikler astma-symptomer, mens enkelte siden hen får helårshøfeber. Det er ukendt, hvilke faktorer der trigger (udløser) start og ophør. Symptomer Der findes et sæt af karakteristiske symptomer ved høfeber. De fleste har kun nogle af symptomerne, og medicinen skal afstemmes efter symptomerne. Symptomerne er følgende, fra • Næsen: Nysen, løbenæse, tilstoppet næse. • Øjne: Øjenkløe, rindende øjne, øjenrødme. • Svælget: Kløe i svælget og øregange. • Almensymptomer: Søvnbesvær, træthed og koncentrationsbesvær. Mange patienter med høfeber har samtidige astma-symptomer, dvs. hoste, forpustelse, vejrtrækningsbesvær og/eller trykken for brystet. Såfremt du har disse astma-symptomer, skal du forelægge dette for din læge mhp evt. astma-medicin. Kan symptomerne skyldes andet? Høfeber kan forveksles med: • “Lange sommerforkølelser”, som oftest reelt er høfeber. • Næsepolypper ved langvarigt tilstoppet næse. • Astma, se sidste afsnit under symptomer. Allergier De fleste høfeberpatienter har en tydelig fornemmelse af hvilke allergistoffer, der udløser deres symptomer. De typiske udløsende allergener i Danmark er fortrinsvis • Birk fra april-maj. • Græs fra juni-juli. • Bynke i august. Støv og forkølelse kan være medvirkende og forværrende irritanter. Allergitest • Priktest eller Phaidiotop Den bedste vurdering af hvilke allergier, der udløser dine symptomer, er din egen registrering af sammenhæng mellem symptomer og pollental. Drøft det med din læge. Behandlingen af høfeber er almindeligvis uafhængig af en allergitest. Såfremt man er usikker eller ønsker en større vished, kan man få foretaget en allergitest via sin læge. Den almindeligste allergitest er en priktest. Med en fin nål prikkes 10 overfladiske rids på armen, hvor der påføres et panel af ca. 10 forskellige allergistoffer, bl.a. græs-, birke- og bynkepollen, forskellige pelsdyr som hund, kat og hest og endelig støv og skimmel. En stor rød plet omkring ridset tyder på allergi for stoffet. En anden ligeværdig allergitest er en blodprøve, den såkaldte Phadiotop, som påviser antistoffer over for de samme ca. 10 forskellige allergistoffer. Allergitestene er imidlertid ikke altid så sikre og kan være misvisende